• Hem
  • Se hur rösträtten förändras

Se hur rösträtten förändras

Lärarfacit

Jämför röstlängder från  Sånga kommun 1911 och 1924 (Ekerö)

1921 införde Sverige allmän och lika rösträtt. I stort sett alla vuxna medborgare fick rösträtt på samma villkor, enligt principen: En person, en röst.

De här båda röstlängderna visar samma del av Sånga kommun. Den översta är från 1911 och de två  nedersta från 1924.

  1. Hur många kvinnor hittar du på sidan i röstlängden från 1911 respektive 1924?
    Rätt svar: 1911, 1 st; 1924, 9 st
  2. Hur många olika yrken kan du hitta i röstlängderna 1911 respektive 1924?
    Rätt svar: 1911, 6 st: stenhuggare, handlare, bokhållare, lärarinna, körselentreprenör (ägde ett transportföretag), arbetare; 1924: 5 st, stenhuggare, hembiträde, arbeterska, änka, pensionär
  3. Ge två tänkbara förklaringar till att det är olika yrken i röstlängden 1924 än i den från 1911. Vilket förklaring ser du som mest trolig? Motivera!
    Rätt svar: Två tänkbara svar skulle kunna vara att 1) röstlängden innehåller många människor och att det är lite av en slump vilka yrken som står med på vilken sida, 2) att människorna som bodde där 1911 har flyttat från platsen och att nya personer med andra yrken har flyttat in. Av dessa två är alternativ 1) mer troligt, och vi skulle behöva titta på fler sidor i röstlängden för att kunna bilda oss en bättre och säkrare uppfattning.

Källmaterial

Röstlängder från Sånga kommun 1911 och 1924.

Ekerö 1911
Ekerö 1924
Tillbaka till lärarmaterialet
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-21
Uppdaterad: 2022-12-21