Lärarmaterial

När kommunerna röstade i varandras val

Okategoriserade Ekerö
Här ges tre förslag på lektionsupplägg med tillhörande material. Det första berör samma källor som artikeln. De andra två ger förslag på jämförelser av röstlängder före och efter införandet av allmän och lika rösträtt.

Kommunerna som blev Ekerö

Sånga kommun som röstlängden kommer ifrån var en av många kommuner som idag ingår i Ekerö kommun. Sammanslagningarnas historia ges en överblick i tabellen.

Källa: Wikipedia, artikeln Ekerö Kommun 22-12-20

Lektionsförslag 1

Röstlängden visar hur rösträtten fungerade 1911

Studera material ur röstlängden för Sånga kommun 1911.

 1. Hur många kvinnor hade rösträtt på de här sidorna i röstlängden?
 2. Hur många röster hade den som hade flest röster?
 3. Hitta minst en i röstlängden som inte är en person!
 4. Hitta bevis i röstlängden för de här reglerna:
  • företag och organisationer fick rösta
  • den som var rik fick fler röster
  • myndiga kvinnor fick rösta

Lektionsförslag 2

Se hur rösträtten förändras

Jämför röstlängder från  Sånga kommun 1911 och 1924, före och efter att Sverige införde allmän och lika rösträtt. (Ekerö)

Sverige införde  allmän och lika rösträtt 1921. I stort sett alla vuxna medborgare fick rösträtt på samma villkor, enligt principen: En person, en röst.

De här båda röstlängderna visar samma del av Sånga kommun. Den översta är från 1911 och de två  nedersta från 1924.

 1. Hur många kvinnor hittar du på sidan i röstlängden från 1911 respektive 1924?
 2. Hur många olika yrken kan du hitta i röstlängderna 1911 respektive 1924?
 3. Ge två tänkbara förklaringar till att det är olika yrken i röstlängden 1924 än i den från 1911. Vilken förklaring ser du som mest trolig? Motivera!

Lektionsförslag 3

Vad säger källorna?

Eleverna jämför röstlängder från Sånga kommun 1911 och 1924, alltså före och efter införandet av allmän och lika rösträtt som beslutades 1919 och praktiserades första gången 1921.

Vilka av påståendena kan du hitta bevis för i källorna? Påståendena finns även i ett formulär som kan skrivas ut och i form av ett quiz.

 1. Fler kvinnor fick rösträtt efter 1921.
 2. Alla lärarinnor fick rösta före 1921.
 3. Ett dödsbo (allt som en död person ägde och som släktingar sedan ärver) kunde ha fler röster än levande personer före 1921.
 4. Rika personer hade fler röster än fattiga före 1921.
 5. Företag fick rösta både före och efter 1921.
 6. Gifta kvinnor fick inte rösta före 1921.
 7. Färre män fick rösta efter 1921.
 8. Stenhuggare var ett dåligt betalt jobb.

Röstlängd Sånga kommun 1924

Ur röstlängd, Sånga kommun, bland annat Stenhamra, 1924.

Vad bevisar källorna?

Ta ställning till påståendena!

Starta quizet
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-21
Uppdaterad: 2023-01-12