Lärarmaterial

Tegel från Upplands Bro byggde samhället

Industrialisering Upplands-Bro

Svar på frågorna

Här är några tänkbara svar på frågorna ”Fundera och samtala” slutet av texten.

Orsaker till uppgång
  • Efterfrågan på grund av stark urbanisering.
  • Närheten till bland annat Stockholm där många hus byggdes.
  • Mekaniseringen gjorde tillverkningen mer effektiv.
Tansporter

Närhet till goda kommunikationer, bland annat järnvägen.

Efterfrågan

Närhet till expansiv byggmarknad.

Orsaker till fall
  • Betongen konkurrerade ut teglet.
  • Det var effektivare att gjuta stora stycken än att mura med små stenar.
  • Efterfrågan minskade.
  • Det gick inte att konkurrera med den nya tekniken.
Naturresurser

Närhet till lera, skog till ved och spån, sand

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-02
Uppdaterad: 2023-01-10