Lärarmaterial

Snabbare transporter gav fräschare mjölk

Industrialisering Ekerö
Låt eleverna träna på att bedöma de historiska källornas trovärdighet och användbarhet. Påståendena kan användas efter att ha läst artikeln eller före.

Vad säger källorna?

Fotot på mjölkbilen och rapporten om hygieniska transporter av mjölk är två historiska källor. Båda två berättar om mjölkproduktionen på Ekerö. I den här övningen bedömer du om källorna är trovärdiga och går att använda för att undersöka historien. Vilka av följande meningar stämmer stämmer in på källorna?

 1. Källorna är oberoende av varandra.
 2. Källorna ger samma bild av hur mjölk hanterades.
 3. Källorna handlar om samma sak.
 4. Källorna handlar om samma plats.
 5. Källorna handlar om samma tid.
 6. Källorna är från samma tid.
 7. Källorna är förstahandskällor.
 8. Källorna är andrahandskällor.
 9. Källorna är fulla av åsikter.
 10. Källorna kan kombineras.
 11. Källorna stödjer varandra.

En man i skärmmössa och snickarbyxor står lutat mot en lastbil. På lastbilens flag är ett trettiotal stora mjölkkannor fastspända med remmar. Under bilden står: MYCKET SÄLLSYND, Scania Frambygge årsmodell 1935. John Rask utanför Mjölkcentralen, Torsgatan. År 1935.
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-01-02
Uppdaterad: 2023-01-02