Lärarmaterial

Smedernas spår

Om du hade levt förr Ekerö
Håll ett källkritiskt samtal om historiska känslor och vilka källor de kan finnas i. Lärarguiden ger också tips på fler texter om levnadsvillkor som kan läsas tillsammans.

Levnadsvillkor

Det finns flera artiklar som berör levnadsvillkoren för arbetare i stenbrottet omkring sekelskiftet 1900. De tre artiklarna kan läsas tillsammans eller av olika grupper av elever som sedan jämför sina slutsatser.

Känslor i källorna

Använd kärleksbrevet som en ingång till att resonera om vilken sorts historisk kunskap som är vanlig respektive sällsynt i historiska källor. Låt eleverna fundera genom att rangordna vilken information nedan som är lättast att få fram och vilken som är svårast.

 • Vad människor åt.
 • När människor föddes och dog.
 • Vad människor tyckte om sina grannar.
 • Vad människor tjänade.
 • Vad människor önskade sig av sina liv.

Antingen kan samtalet handla om arbetarna i stenbrottet omkring förra sekelskiftet eller tillåtas bli mer allmänt med jämförelser från fler tider och platser.

Nästa fråga kan vara vilka källor som skulle kunna ge informationen ovan. Några förslag:

 • Kyrkböcker (med anteckningar om födslar, dödsfall, vigslar och flyttar)
 • Tidningsartiklar med äldre nyheter.
 • Personliga brev.
 • Dagböcker.
 • Protokoll från möten.
 • Bokföring och andra papper från ett företag.
 • Listor på vad som sålts i butiker.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-12-22
Uppdaterad: 2023-12-22