Lärarmaterial

Semester i Vårby

Industrialisering Huddinge
Tillhör artikel: Semester i Vårby
Det här lärarmaterialet ger förslag på hur eleverna kan arbeta med fyra olika källor om Vårbys historia. Du hittar uppgiften formulerad till eleverna på ett utskriftsvänligt arbetsblad nedan.

Undersök källorna

Ett foto, en film, en tidningsannons och ett reklamblad berättar alla om Vårbys historia. Om eleverna får undersöka dem innan de läser artikeln så blir det mer att upptäcka på egen hand och en god grund för senare läsning.

Eleverna kan arbeta med samtliga källor i små grupper eller börja på egen hand och undersöka en källa med hjälp av frågorna nedan. Därefter redovisar de sina resultat i tur och ordning för varandra i tvärgrupper. Deltagarna i tvärgruppen bidrar med ytterligare tankar innan de tillsammans fortsätter med uppgifterna under ”Vad kan källorna användas till?”.

 1. Hur har källan uppstått?
 2. Vem står bakom källan?
 3. När är källan ifrån?
 4. Är det en förstahands- eller andrahandskälla?
 5. Vad är syftet med källan?

Vad kan källorna användas till?

Gå igenom vad de olika källornas syften får för följder. Vad behöver man ta hänsyn till när man känner till syftet?

Vilken eller vilka av källorna kan användas till vad?

 1. Att lära sig om traditionen att dricka brunn.
 2. Att ta reda på hur det var i Vårby i början av 1900-talet.
 3. Att ta reda på vem som ägde marken i Vårby.
 4. Beskriva vilka som besökte en badstrand på 1930-talet, deras kläder och beteende.
 5. Ta reda på ifall många köpte tomter i Vårby.
 6. Lära sig något om Vårbys historia.

Finns det fler saker som en historiker skulle kunna använda källorna till?

Lärarfacit
En tidningartikel med ritad karat över Vårby. Texten under rubriken lyder: På grund av att Vårby är över 2000 tunnland har där kunnat uppläggas från varandra skilda tomtområden såsom Solgårdar, Vårgårdar, Ekgårdar, Mälartomter, Trädgårdstomter, Sportstugetomter. Vårby är känt för sin vackar natur, sitt härliga lägve vid Mälaren med strandbad, restaurang, båtbryggor m. m. 9 km. från Hornstull. Tomtpris från 2-35 öre kvatratfoten. Goda försäljningsvillkor. Alla upplysningar lämnas och tomtspekulanter hämtas efter hänvändelse till Vårby tomtförsäljningskontor, Vårby, Tel. Fittja 42 eller Malmtorgsgatan3, Tel. N. 9630, efter kontorstid även Huddinge 120.

Källa 1: Annons i Svenska Dagbladet 1930.

Ett grönt informationsblad med en bild av sjön med trädstammar i förgrunden. Texten lyder: I det vackra Vårby på Stockholms solsida är den idealiska platsen att bygga Edert hem. Hög, ren luft, strandbad o. skogspromenader. Nära Stockholm. Vi sända Eder vår broschyr gratis och franko efter hänvändelse till Vårby Aktiebolag, Malmtorgsgatan 3, Stockholm. Tel. Norr 9250, Norr 9630, efter kontorstid Fittja 42.

Källa 2: Reklamblad från 1926.

Svartivtt foto av ett hundratal människor på en sandstrand.

Källa 3: Foto från Vårbybadet 1931.

Källa 4 – Video från Facebook.

Tillhörande artikel

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-02-29
Uppdaterad: 2024-03-07