Lärarmaterial

När industrialismen mötte bondesamhället i Nynäshamn

Industrialisering Nynäshamn

Bakgrundsinformation

Transporter och teknikutveckling har gjort det möjligt till storskaligare livsmedelsproduktion. Idag sker den mesta slakten på några få stora slakterier dit djuren körs och varifrån köttet transporteras för att konsumeras. Sverige importerar både kött och grönsaker från avlägsna delar av Jorden med hjälp av kylcontainrar.

Det skiljer uppskattningsvis 10-15 år på de båda fotografierna, så de är i princip lika gamla. Ändå representerar kylkantinen ett sätt att hantera och transportera livsmedel som är mycket modern och likt vår egen tid. Lokalproducerade råvaror och småskaligt jordbruk med traditionella metoder lyfts i vår egen tid fram som mer hållbara än de stora, industriella jordbruken. De båda bilderna kan också visa hur industrialiseringen i Sverige var en process som pågick under lång tid och inte innebar en snabb förändring över en natt. Det förindustriella och det industriella löpte parallellt långt in på 1900-talet.

Svartvitt fotografi, man står på trädäck och flyttar en stor vit kontainer märkt med svart text.
Svartvitt fotografi, en kvinna mjölkar en ko på stranden, i bakgrunden ligger en uppdragen roddbåt.
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-13
Uppdaterad: 2023-01-04