Lärarmaterial

Märstas industrialisering

Industrialisering Sigtuna
Tillhör artikel: Märstas industrialisering
Den här lärarguiden ger förslag på hur eleverna kan svara på artikelns reflektionsfrågor och tipsar om projektuppgiften Undersök en fabrik.

Tänkbara svar på frågorna

Sist i artikeln finns två frågor under rubriken Fundera och samtala

1. På vilket sätt påverkade industrierna Märsta?

I texten nämns följande tre aspekter av samma svaret.

  • Människor bosatte sig i Märsta.
  • Märsta växte till en tätort.
  • Både de anställda och företagen byggde bostäder i Märsta.

2. Texten ger flera förslag på att företagen i Märsta utvecklade sina produkter. Varför är det viktigt för ett företag?

De exempel som nämns är Färgfabriken som utvecklar nya färger och lacker samt Sörlings som utvidgade sin tillverkning av lastbilstippar med att bygga svarvar.

Det kan finnas flera anledningar till att ett företag vill utveckla nya produkter. Ett skäl som har stöd i texten är att snabbt kunna anpassa produktionen till förändrad efterfrågan. När efterfrågan på Sörlings lastbilstippar sjönk under andra världskriget så satsade de på andra produkter som efterfrågades mer (svarvar).

Texten tar också upp matsilvertillverkningen i den gamla kexfabriken som konkurrerades ut av import från Asien. Ur detta kan ett annat skäl till produktutveckling härledas: att möta konkurrens från företag med andra förutsättningar (låga lönekostnader).

3. Hur tror du att C J Svensson kunde bli både byggmästare och företagsledare trots att han bara gått fyra år i skolan?

Rimliga svar kan handla om:

  • Att kraven på formell utbildning var lägre förr och att kort utbildning berodde på brist på pengar snarare än intelligens.
  • C J Svenssons egenskaper (förmåga att lära på egen hand).

Undersök en fabrik
Låt eleverna arbeta i projekt och undersöka en fabiks historia med hjälp av både texter och primärkällor.
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-06-07
Uppdaterad: 2024-06-07