Lärarmaterial

Kvinnokamp i Täby

Aktivism Täby
Tillhör artikel: Kvinnokamp i Täby
Lektionsförslaget fokuserar på hur kvinnors ställning i samhället har förändrats och hur förändringarna gått till.

Lektionsförslag

Bakgrund

Flera av de frågor som Socialdemokraterna kämpade för kom att genomföras under 1900-talet. Till exempel rätt till föräldraledighet, allmänt finansierad barnomsorg, särbeskattning samt rätt till preventivmedel och abort.

Samtalsuppgift

Eleverna arbetar i par eller små grupper med att identifiera kopplingen mellan reformer och mänskliga levnadsvillkor.

Förslag till frågeställning:

Försök att förklara för varandra vad varje reform har inneburit för kvinnors möjligheter att bestämma över sina liv på samma villkor som män.

Varför drev kvinnoförbundet följande frågor, tror ni? Hur har kvinnors liv förändrats på grund av:

  1. allmän föräldraförsäkring (rätt till föräldraledighet
  2. allmänt finansierad barnomsorg
  3. särbeskattning
  4. rätt till preventivmedel och abort

Vilka politiska frågor tänker ni är viktiga för kvinnor idag? Prova att gå in på två politiska kvinnoförbunds webbplatser.


https://s-kvinnor.se/var-organisation/det-har-ar-skvinnor/
https://moderaterna.se/moderatkvinnorna/


Vad vill de förändra i samhället? Skiljer de sig åt på något sätt?

Kvinnor kämpade och vann
Kvinnoförbunden påverkade politiken mycket under 1900-talet och drev igenom många reformer. Till exempel:

a) Allmän föräldraförsäkring (rätt till föräldraledighet)

 

Från 1931 till 1974 fanns en moderskapsförsäkring i Sverige. Ursprungligen benämndes den “Moderskapspenning” och var lika hög för alla kvinnor, oavsett om de förvärvsarbetade eller inte. När den infördes på 1930-talet så förväntades inte mödrar arbeta. Från 1955 blir moderskapspenningen baserad på inkomstbortfall. 1974 infördes istället föräldraförsäkringen som även pappor hade rätt till. Den har sedan dess byggts ut vid ett flertal tillfällen. Införandet av moderskapspenning och allmän föräldraförsäkring har möjliggjort för kvinnor att kunna fortsätta förvärvsarbeta även efter att de blivit förälder.

 

b)  Allmänt finansierad barnomsorg

 

År 1943 beslutar regeringen efter en statlig utredning att förskolor och barnkrubbor (daghem) ska få statsbidrag. år 1975 införs allmän förskola, vilket möjliggjorde för allt fler kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden och utvecklas i sin profession, även efter att de fått barn.

 

c)   Särbeskattning

 

År 1971 slopades sambeskattningen och istället infördes särbeskattning. Detta innebär att varje individ beskattas utan hänsyn till någon annan persons inkomstförhållanden. Reformen resulterade i att den parten i ett äktenskap som tjänade minst (oftast kvinnan) inte kom i beroendeställning till den som tjänade mest (oftast mannen). Särbeskattningen gav incitament för många kvinnor att ta steget ut på arbetsmarknaden.

 

d)  Rätt till preventivmedel och abort

 

Från 1910 till 1938 var infomation och försäljning av preventivmedel förbjudet enligt svensk lag. Under 1920- och 1930-talet förde liberaler och socialdemokrater en intensiv kampanj för att legalisera preventivmedel, vilket också skedde 1938. Från 1964 blev även p-piller tillåtna. År 1975 infördes rätten till fri abort till och med den 18:e graviditetsveckan. Sammantaget gav dessa lagändringar kvinnor betydande möjlighet till familjeplanering och självbestämmande.

Tillhörande artikel

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-01-08
Uppdaterad: 2023-01-08