Lärarmaterial

Vårby före tunnelbanan

Industrialisering Huddinge
Tillhör artikel: Vårby före tunnelbanan
Arbeta med en film som historisk källa om mineralvattenfabriken i Vårby och träna på att skilja på vad källan berättar och vad man kan utläsa ur kvarleveaspekten.

Om filmen

Filmen producerades av Konsumstionsföreningen, KF som ägde bryggeriet år 1957, för att fira Vårby Hälsobrunns 250-årsjubileum.

Kvarleveaspekten

Oavsett om eleverna tillägnar sig begreppet eller ej så kan de ges möjlighet att träna på förstå sig på att filmen (och alla historiska källor) både kan berätta saker och att den användas för att lista ut saker om den tid då den är gjord. Det går att skilja på vad filmen har för avsikt att berätta och vad den mer oavsiktligt kan lära oss. Filmen berättar till exempel vad bryggeriet producerar. Studerar vi filmen ur kvarleveaspekten kan vi även lära oss andat, exempelvis hur filmgrafik framställdes på 50-talet.

Elevuppgift

Låt eleverna träna på att skriva ner olika fakta i två olika fält på ett papper, dels sådant som sägs rakt ut i filmen och sådant som källan kan säga om vi studerar den som kvarleva.

Ett sätt att underlätta är att de istället får ta ställning till färdiga påståenden och sortera dem. Här är några sådana. K=kvarleveaspekten, B=berättandeaspekten.

  • Vårbyvatten såldes vid Rödbodtorget i Stockhkolm. (B)
  • Det fanns färgfilm år 1957. (K)
  • En lastbilschafför hette Kalle Lundberg. (B)
  • En ny fabrik för drycker höll på att byggas när filmen gjordes. (B)
  • Glasflaskor och träbackar användes för att packa dryckerna. (K)
  • Läsk betraktades som en lämplig dryck för barn. (K)
  • Det såg som självklart att det var mamman som skötte serveringen av mat i hemmet. (K)
  • Ett vanligt hushåll hade kylskåp. (K)
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-02-29
Uppdaterad: 2024-03-20