Lärarmaterial

Vågar du lita på en 200 år gammal karta?

Okategoriserade Tyresö
Två olika förslag till elevaktiva arbetssätt där eleverna får träna på att använda kartan som historisk källa.

Lektionsförslag 1

Låt eleverna studera kartan innan de läser texten för att själva sätta sig in i de frågeställningar som texten besvarar. Spara bilden och dela den digitalt eller skriv ut några exemplar av lektionsmaterialet ”Karta Nyfors” Frågorna nedan hjälper eleverna att titta närmare på kartan.

 • Vem har ritat kartan?
 • Varför har kartan ritats?
 • Vad betyder strecket längst ner och figuren en bit ner i högra kanten?
 • Vad står det på kartan?
 • Vad är noggrant ritat på kartan?
 • Vad är slarvigt ritat på kartan?
 • Vad har kartritaren för intresse?

Lektionsförslag 2

Skriv ut lektionsmaterialet ”Påståenden och oavslutade meningar”. Klipp isär meningarna och dela ut till eleverna efter att de har läst texten. Låt dem sedan reflektera över om påståendet är sant eller formulera en avslutning på meningen. 

Övningen kan användas för att befästa kunskaperna genom att formulera centrala resonemang om trovärdighet och tendens. De som har missat något eller inte förstått helt får höra hur klasskamraterna resonerar.

Påståenden och oavslutade meningar

 1. Kartan är ritat med hjälp av flygfotografering.
 2. Kartan talar inte om hur stora byggnaderna är.
 3. Vi känner inte till kartans syfte.
 4. Kartans tendens är att…
 5. Kartan har med pengar att göra.
 6. Kartan ritades antagligen av ägaren själv.
 7. Naturen beskrivs noga på kartan.
 8. Husens storlek och läge beskrivs noga på kartan.
 9. Det kan ha funnits intresse av att överdriva husens storlek. 
 10. Källan är i stort sett pålitlig. 
 11. Den som ritat kartan har antagligen haft en kompass.
 12. Källan skulle vara mindre pålitlig om vi inte visste syftet bakom.
 13. En annan källa som skulle kunna stärka kartans bild av bruket skulle kunna vara…
 14. Kartan har en tydlig tendens att fokusera på husen. 
 15. Jag tror att en historiker kan använda kartan till att…
 16. Så här bedömer jag kartans trovärdighet…
 17. Anledningen till att kartan ritades är viktigt för att…
 18. Kartan kan säga något om Tyresös historia. 
 19. Kartan är en trovärdig källa till kunskap om 1800-talet eftersom den ritades då. 
 20. Källan skulle kunna användas för forskning om hur kartor gjordes på 1800-talet.
 21. Kartan har en tydlig tendens att fokusera på naturen.
 22. Källan skulle kunna användas för forskning om hur skrivstil såg ut på 1800-talet.
 23. Kartan visar tydligt var norr ligger. 
 24. Jag är helt säker på att kartan visar Nyfors i Tyresö eftersom…
 25. Kartan är skapad för att locka fler arbetare till Nyfors bruk.
 26. Kartan visar tydligt höjden över havet. 
 27. Om det fanns flera kartor över samma område från samma tid så skulle det bli lättare att få en bild av platsen. 
 28. Kartan visar hur människor levde och arbetade på platsen.
 29. Kartan är slarvigt ritad.
Tips
För att tona ner tävlingsmomentet och rädslan att svar fel kan läraren:
 • Låta eleverna resonera i mindre grupper innan de svarar högt. Grupperna får gemensamt ansvar för alla svarens kvalitet.
 • Låta eleverna byta lappar med varandra.
 • Betona att felaktiga svar är de bäst eftersom de hjälper alla att hitta vanliga tankefel och reda ut missförstånd.
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-14
Uppdaterad: 2023-01-12