Lärarmaterial

Utan kraft ingen tillverkning

Industrialisering Tyresö
Tillhör artikel: Utan kraft ingen tillverkning
Jämför kartan från 1748 med en nutida Tyresökarta.

Lektionsförslag 1

Tyresös kommunvapen föreställer en oxpanna och tre kvarnhjul. De senare symboliserar de tre strömmarna, Follbrinksströmmen, Uddbyfallen och Nyfors som var centrala för den förindustriella industrin i kommunen.

  1. Låt eleverna använda kartan från 1748 för att hitta Nyfors men också de andra strömmarna. 
  2. Med hjälp av lantmäteriets moderna karta kan eleverna också undersöka höjdskillnaden mellan sjöarna och på så sätt bekräfta sina kunskaper om forsarnas betydelse för lokaliseringen av förindustriell produktion. Ett klick på kartan fäster en nål och i informationsfönstret visas bland annat höjd över havet. Min Karta (lantmateriet.se)
  3. Om eleverna bor och går i skolan i Tyresö kan de använda de båda kartorna för att undersöka vad som fanns på platsen nästan 300 år sedan. Kan de känna igen några moderna ortnamn? Har stavningen ändrats?
Gammal handritad karta.
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-14
Uppdaterad: 2023-01-23