Lärarmaterial

Tvätteriernas tid

Industrialisering Nacka
Tillhör artikel: Tvätteriernas tid
Sist i texten finns frågor under rubriken ”Fundera och samtala”. De syftar till att stimulera till reflektion. I den här lärarguiden finns förslag på rimliga svar till frågorna.

Tänkbara svar på frågorna

 1. Många andra arbetsuppgifter som rörde hemmet och hushållet, som städning, matlagning osv räknades också som kvinnliga sysslor i äldre tider. Många av de ”typiskt kvinnliga” arbetsuppgifterna var mycket tunga och fysiskt krävande, så uppdelningen i manligt och kvinnligt hade inte så mycket att göra med hur mycket muskelkraft som krävdes. 
 2. Tvättmaskinen har gjort det lättare att hålla rent, vilket har förbättrat människors hälsa. Det har blivit ett betydligt lättare och mindre tidskrävande arbete att ta hand om tvätten, vilket sparar på människors hälsa.
 3. Förslag på andra verksamheter som har lagts ner när tekniken utvecklats och flyttat in i hemmen:
 • Fotobutiker (fotografier sparas och visas digitalt)
 • Telefonkiosker (mobiler)
 • Videobutiker (film finns via streamtjänster)
 • Isutkörning (det finns frys)
 • Skivbutiken (musik finns via streamingtjänster)

Fundera och samtala
Frågorna finns även i artikeln.
 1. Innan den elektriska tvättmaskinen uppfanns var tvätt ett tungt och krävande, fysiskt arbete. På vintern hackade man hål i isen och tvättade i det iskalla vattnet. Varför tror du att det räknades som en kvinnlig syssla?
 2. Hans Rosling, som var professor i internationell hälsa, menade att tvättmaskinen var industrialismens allra viktigaste uppfinning. Hur tror du att han menade?
 3. Kan du komma på andra verksamheter som lagt ner när tekniken utvecklats och flyttat in i hemmen? 
 4. Vilka tjänster som du tycker är självklara idag tror du är överflödiga om 30 år?

Tillhörande artikel

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-13
Uppdaterad: 2023-01-04