Lärarmaterial

Saltsjöbanan

Industrialisering Nacka
Tillhör artikel: Saltsjöbanan

Svar på frågorna

Frågorna ”Fundera och samtala” stimulerar till reflektion. De finns sist i artikeln och i rutan här intill.

Tänkbara svar på frågorna:

 1. Knut Agathon Wallenberg, privata långivare och investerare, målgruppen som köpte bostäder och hotellnätter i Saltsjöbaden
 2. Industrialiseringens teknikutveckling och ökade ekonomiska välstånd hos medel- och överklass, flytt- och bosättningsmönster i urbaniseringens spår
Fundera och samtala
 1. I historia pratar man ibland om ifall det är aktörer eller strukturer som påverkar vad som händer. Vilka aktörer är viktiga i historien om Saltsjöbanan?
 2. Vilka historiska strukturer eller processer är viktiga i historien om Saltsjöbanan?

Lektionsförslag

Förklara Saltsjöbanans utveckling med hjälp av begrepp

Eleverna väljer ett begrepp ur kategorin aktör, ett ur kategorin resurser och ett ur kategorin konsekvenser för att bygga ett resonemang. 
Exempelvis kan 1b, 2a och 3c ge ett resonemang som: Investerarna som köpte obligationer gav företaget tillräckligt mycket kapital för att bygga järnvägen till Saltsjöbaden. De som hade råd kunde ändra sin livsstil och flytta ut från staden och ändå jobba i den.

Använd utskriftsmaterialet och skriv ut PDF-filen i färg, klipp ut korten och låt eleverna arbeta i grupper med att konstruera resonemang med hjälp av en blå, en grön och en gul lapp.

Utskriftsmaterial

Skriv ut PDF-dokumentet i färg och klipp isär korten.

Utskriftsmaterial-Saltsjobanan-vandring.pdf

Begrepp
 • Aktörer
   1. Knut Agathon Wallenberg
   2. Järnvägs-Aktiebolaget Stockholm-Saltsjön
   3. Investerarna som köpte obligationer
   4. Målgruppen som flyttade till Saltsjöbaden
 • Resurser
   1. Kapital
   2. Obligationer
   3. Dynamit
   4. Järnvägen
 • Konsekvenser
   1. Transporter
   2. Konsumtion
   3. Livsstil
   4. Urbanisering

Tillhörande artikel

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-13
Uppdaterad: 2023-01-04