Lärarmaterial

Nya samhällen och industrier vid järnvägen

Industrialisering Nacka Täby
Frågorna ”Fundera och samtala” hjälper eleverna att fokusera på hur järnvägen var både en förutsättning för och förutsatte industrialiseringen och något som självt förutsatte industrialiseringen. Punkterna är tänkta att underlätta för dig som lärare att fylla i om elevernas svar har luckor. 

Lärarvägledning till frågorna

Frågorna ”Fundera och samtala” hjälper eleverna att fokusera på hur järnvägen var både en förutsättning för och förutsatte industrialiseringen och något som självt förutsatte industrialiseringen. Punkterna är tänkta att underlätta för dig som lärare att fylla i om elevernas svar har luckor. 

 1. På vilket sätt bidrog järnvägarna till att industrialisera området kring Stockholm?
 • Järnvägarna gjorde det lättare att transportera råvaror och färdiga produkter
 • Järnvägarna förband industrierna med hamnar för vidare transport
 • Järnvägarna kunde användas för att förse industrierna med arbetskraft
 1. Varför hade man inte byggt järnvägar före industrialiseringen? 
 • Järnvägsnätet förutsätter en industriell tillverkning av järn till spåren. Tidiga järnvägar byggdes med räls av trä men de tillät inga höga hastigheter. 
 • Järnvägarna kräver en mobil energikälla. Ångmaskinernas utveckling gav en sådan. Tidigare fanns järnvägar i gruvorna men då drogs vagnarna av dragdjur eller människor.
 1. Var järnvägen en orsak eller en följd av industrialiseringen?
 • Det bästa svaret är att den var både och. Med hjälp av resonemangen i frågorna ovan får eleverna hjälp att komma fram till den slutsatsen. 
 • Frågan kan fördjupas genom att eleverna får väga de två aspekterna mot varandra och ge argument för att järnvägen var mest orsak eller mest konsekvens.

Lektionsförslag: Jämför personalfoton

Jämför de två bilderna och kryssa för vilka av de åtta påståendena som stämmer.

 1. Det går att se på bilderna vilka som var viktigast på arbetsplatsen.
 2. Bilderna kan användas för att förstå vad som förändrades mellan 1895 och 1910.
 3. Barn arbetade i industrin.
 4. Bet var vanligt att ha hatt på huvudet förr.
 5. Bara män arbetade i industrier.
 6. Bilder från arbetsplatser kan användas för att ta reda på hur man var klädd till vardags förr.
 7. Bilderna visar att det var ett hårt liv att arbeta inom industrin.
 8. Det bodde fler människor i Nacka än i Täby.

svartvitt foto av tjugotvå män uppställda framför brädhögar.

Anställda vid Viggbyholms ångsåg i Täby 1910

Förslag till arbetssätt kring frågorna
 • Enskilt – par – alla. Låt eleverna skriva svar enskilt förs, delge svaren i par och anteckna samtliga unika svar gemensamt.
 • Expertgrupper. Grupper om 2-4 elever besvarar en fråga och samarbetar tills de har ett skriftligt svar som de är nöjda med. Sedan bildas nya grupper där de tre medlemmarna är experter på en fråga. Gruppens uppgift blir att träna på att besvara alla frågor. Testa elevernas förmåga att besvara frågorna muntligt eller skriftligt som en ”exit ticket”.
Ett hundratal män står uppställda på skeppsvarvets. Ett tjugotal pojkar sitter i skräddarställning längst fram. I bakgrunden syns byggnadsställningar av trä och havet.

Anställda vid Finnboda varv i Nacka 1895

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-01
Uppdaterad: 2023-01-12