Lärarmaterial

Nattvakt på Steninge

Demokratisering Sigtuna
Det här lärarmaterialet belyser textens reflektionsfrågor med en överblick över de teman som svaren kan röra sig kring.

Tänkbara svar på frågorna

Sist i artikeln finns tre frågor under rubriken Fundera och samtala.

1. På vilket sätt skulle nattvaktens arbete och villkor ha varit annorlunda om dagens teknik fanns då?

Exempel på teknik: väckarklocka, inbrottslarm, övervakningskameror, brandlarm, vägar, fordon, mobiltelefon.

Tekniken har gjort att färre personer, t.ex. på ett vaktbolag kan övervaka ett stort antal platser med mycket färre anställda.

2. Känner du till några lagar och regler som finns idag och göra arbetsvillkoren bättre? Vilka i så fall?

Regler om arbetstid, övertidsersättning, kollektivavtal, semester, rätt barnomsorg, föräldraledighet, sjukpenning, anställningstrygghet t.ex. regler för uppsägning, bestämmelser om arbetsgivarens plikt att arbetsplatsen är säker och främja de anställdas hälsa. Regler om bostadsbidrag och annan hjälp.

3. Vem eller vilka är ansvariga för att försörja en familj idag? Hur har synen på det ansvaret förändrats?

Ansvaret har förskjutits från barnen till de vuxna och från mannen i familjen till samtliga vuxna eller föräldrar.

Källkritik

Resonera om vilka styrkor och svagheter som kan finnas med den huvudsakliga källan till berättelsen i artikeln.

Styrkor är till exempel att det är en förstahandskälla.

Svagheter är att källan är nedskriven och omformulerad först av intervjuaren, sedan av Länskällan. Information kan då ha misstolkats och urvalet formats av sammanhanget och tiden.

Flera källor styrker varandra

Resonera vidare om vad som skulle kunna styrka berättelsen om levnadsvillkoren för torpare under Steninge vid den här tiden. Kan de kartor och foton som finns i artikeln ge stöd?

Några exempel:

  • En liknande berättelse från en annan person.
  • Skriftliga dokument från Steningegodset.
  • Kartan stödjer fakta om torpets läge och avstånd till skolan i Steninge.
  • Fotot av personalen stödjer fakta om att Steninge var en stor arbetsgivare.

Tillhörande artikel

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-05-31
Uppdaterad: 2024-05-31