Lärarmaterial

När tåget kom till Märsta

Industrialisering Sigtuna
Tillhör artikel: När tåget kom till Märsta
Arbeta med orsakskedjor i tre led och hur man kan formulera dem.

Orsaker och konsekvenser

Använd arbetsbladet där eleverna får träna på att resonera om vad som är rimliga orsaker och konsekvenser till historiska fakta om Märstas historia. Facit ger snabb överblick över de rätta svaren.

Formulera resonemang

Träna eleverna att formulera egna orsakssammanhang med tre led, utifrån arbetsbladet eller fritt utifrån texten, med några av formuleringarna här som stöd.

  • Det berodde på…
  • En orsak var…
  • Eftersom… så…
  • På grund av det här…
  • Det var därför som…
  • En av följderna blev…
  • Som en konsekvens…

Arbetsblad och facit
  1. Elevarbetsblad i PDF
  2. Facit till elevarbetsbladet med de rätta svaren i grönt.
Nar-taget-kom-till-Marsta.pdf Nar-taget-kom-till-Marsta-FACIT.pdf
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-05-31
Uppdaterad: 2024-05-31