Lärarmaterial

Motorer från Norrtälje till Sydamerika

Industrialisering Norrtälje

Svar på frågorna

Frågorna ”Fundera och samtala” stimulerar till reflektion. De finns sist i artikeln och i rutan här intill.

Tänkbara svar på fråga 1

  • transporterna av olja och diesel över världen blev enklare och billigare med tiden.
  • tekniken att utvinna fossila bränslen utvecklades så att dieseln blev billigare.
  • dieselmotorerna utvecklades mer än tändkuletekniken och ”kom ikapp”.
  • tändkuletekniken hade också nackdelar, till exempel sotade den väldigt mycket.

Tänkbara svar på fråga 2

  • Järnväg och ångbåtar gjorde det lättare att transportera råvaror och produkter mellan platser.
  • Teknikutvecklingen och mekaniseringen var en drivkraft under industrialismen.
  • Med ny teknik kunde produkter framställas snabbare och billigare, fabriker och städer kunde anläggas på nya ställen.
  • Råvaror kunde transporteras till fabriker på andra platser. Från fabrikerna transporterades de färdiga produkterna vidare (eller tillbaka till platsen råvaran kom ifrån).
Samtala och fundera
Frågorna från texten
  1. Tändkulemotorn blev en succé över hela världen för att den kunde drivas av olika sorters bränsle. Varför tror du att den ändå konkurrerades ut av dieselmotorn till sist?
  2. Förklara hur utbyggnaden av kommunikationer och transporter både var en förutsättning och en konsekvens av industrialiseringen på samma gång.
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-14
Uppdaterad: 2023-01-03