Lärarmaterial

Industrialiseringens historia i Stenhamra

Industrialisering Ekerö
Den här lärarguiden innehåller förslag på hur man kan arbeta med begreppen orsaker och konsekvenser utifrån artikeln.

Orsaker och konsekvenser

Låt eleverna arbeta i mindre grupper och resonera om orsaker och konsekvenser genom att sortera faktakort.

Skriv ut ett av varje dokument för varje grupp. Klipp isär korten (eller låt eleverna göra det och klistra upp dem på papp, så har du en uppsättning att återanvända).

Eleverna kan sedan arbeta med att:

 1. Placera de olika korten vid den skylt de tycker passar (om någon).
 2. Undersöka om det finns några kedjor av orsaker där en orsak leder till nästa. Eleverna visar dessa genom att lägga korten på ett vitt papper eller sätta upp dem på tavlan och rita pilar emellan.

Följ upp genom att prata om vilka tveksamheter och meningsskiljaktigheter som kom upp i grupperna och samtala om vad ni kan lära er av dessa.

Svar på frågorna

De två frågorna i artikeln under rubriken ”Fundera och samtala” syftar till att främja elevens egen reflektion

Hur påverkades Stenhamra av industrialiseringen?

Artikeln pekar på följande:

 • Ett helt brukssamhälle med arbetarbostäder, matbutik, ångbåtsbrygga och dansbana växte snabbt upp i Stenhamra.
 • Tekniken i stenbrottet utvecklades och muskelkraft från människor och hästar ersattes av diesellok, ångamaskin och tryckluftsteknik.
 • Utvecklingen inom industrin bidrog till billigare alternativ som gjorde att Stockholm lade ner stenbrottet.
 • Utvecklingen inom transportsektorn bidrog också till konkurrens.
 • Teknikutvecklingen ledde till nya material som ersatte gatstenen.

Påverkades Stenhamra mest positivt eller negativt av industrialiseringen, tycker du?

Här är svaret mer subjektivt och det går att diskutera om olika negativa utfall kan ha andra orsaker. Ju mer eleverna känner till om den lokala historien desto lättare är det att väga olika konsekverner mot varandra. Punkterna nedan är ett förslag till de mest centrala konsekvenserna och hur de troligen värderas.

 • Stenbrottet lade ner på grund av industriell utveckling. (negativt)
 • Stenbrottet skapade arbetstillfällen på Mälaröarna. (positivt)
 • Stenbrottet bidrog med samhällsutveckling i form av butik och dansbana. (positivt)
 • Stenbrottet förändrade landskapet. (fult kan någon mena medan andra kan fokusera på att en unik miljö skapades som använts till filminspelningar och turism).
 • Arbetet vid stenbrottet var farligt. Skador och sjukdomar som stendammslunga var vanliga. (negativt)
 • Stenbrottet knöt ihop Stenhamra med Stockholm genom ångbåtsförbindelsen. (positivt)

Material för utskrift
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-11-02
Uppdaterad: 2023-12-22