Lärarmaterial

Grindvakterskan

Industrialisering Nynäshamn
Tillhör artikel: Grindvakterskan

Lektionsförslag 1

Hitta på en eller flera pratbubblor till bilden. Som inspiration finns det komiker i många olika medier medier som använder historiska bilder för att skapa memes. 

  • Fredsdruvor på Instagram, 
  • Muralgranskaren i Dagens Nyheter
  • Villfarelser på Instagram
  • Krister Kvast på Instagram
Arbetsblad

Sex mindre bilder av grindvakterskan med pratbubblor.

Grindvakterskan-6-pratbubblor.pdf

Sätt upp bilderna i klassrummet (eller ett urval) och samtala t.ex. om frågor som: 

  • Vilken bild med pratbubbla är mest historiskt trovärdig? Vilka historiska belägg kan man använda för det? (från texterna, källan eller någon annanstans)
  • Vad tycker ni om det här sättet att använda historia? Är det förfalskning eller ett sätt att förstå?
  • Är er användning av den historiska bilden respektfull mot Hilda Jonsson och hennes släktingar? Hur skulle ni uppleva att bli använda i ett historiematerial i framtiden? Hur skulle ni uppleva det om en död släkting användes på detta sätt?

Lektionsförslag 2 – Fördjupning

Läs mer om grindvaktare och banvaktare vid järnvägarna förr.

Järvägsmuseum

Lektionsförslag 3 – Platsen

Använd Google Maps och leta reda på Björsta. Hur ser det ut där vägen korsar järnvägen idag? Resonera om kontinuitet och förändring.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-13
Uppdaterad: 2023-01-04