Lärarmaterial

Glömsta fabrik

Industrialisering Huddinge
Tillhör artikel: Glömsta Fabrik
Träna på källkritiskt tänkande genom att resonera om ifall Glömsta fabriks annons från 1879 kan styrka olika påståenden. Uppgifterna kan göras antingen före och efter läsningen av artikeln.

Vad kan källan användas till?

Studera källan noga, enskilt eller i grupp. Läs all text.

Samtala sedan om vilka påståenden som källan kan bevisa stödja, motbevisa eller inte säga något säkert om.

 1. Glömsta fabriks verksamhet var igång år 1885.
 2. Fabriken låg i Huddinge.
 3. Fabriken var den enda i Stockholmsområdet som tillverkade ihopfällbara möbler.
 4. Fabriken marknadsförde många olika produkter.
 5. Fabriken satsade mest på trädgårdsmöbler.
 6. Kammarduschen var en succé.
 7. Det var vanligt att lämna mängdrabatt i slutet av 1800-talet.
 8. Fabrikens försäljning gick bra.
 9. Trädgårdsmöbler uppfanns på 1910-talet.

Lärarfacit

 1. Källan kan inte säga något. Årtalet 1878 måste tolkas som att någon av fabrikens produkter fått första pris i en tävling i Eskilstuna det året. Överst står ”1879” vilket är mer svårtolkat. Det kan vara året för annonsen. Källan kan sägas ge stöd för att fabriken hade verksamhet omkring 1878-1879 men kan inte säga något om. Om eleverna läst artikeln så de uppmärksamma att Fabrikens verksamhet flyttat från Huddinge år 1885 och att detta stöds av en annan källa.
 2. Källan bevisar.
 3. Källan kan inte säga något.
 4. Källan bevisar.
 5. Källan ger stöd. Möblerna upptar större delen av annonsen. Här kan man resonera om vad som skulle krävas för att påståendet skulle anses bevisat. Om vi exempelvis hade tillgång till många, eller helst alla annonser från vissa år så skulle det kunna vara ett starkare bevis på fabrikens fokus.
 6. Källan kan inte säga något. Möjligtvis kan man resonera att den skulle ha varit annonsens fokus om den redan varit en succé.
 7. Källan ger stöd. Mängdrabatt nämns på flera ställen vilket gör stödet starkare. Här kan man resonera om vilka andra källor och hur många som skulle krävas för att eleverna skulle anse saken bevisad.
 8. Källan kan inte säga något.
 9. Källan motbevisar.

Tänka kritiskt

Använd arbetsbladet för att uppmuntra eleverna att ta ställning men betona gärna att det viktigaste är att göra misstag så att alla kan lära sig om de svårigheter som finns med att resonera källkritiskt. Tacka de elever som vågar tänka högt och prova olika idéer.

Under rubriken Glömsta fabrik syns många olika varianter av soffor, stolar och bord i trä. Underst en prislista och en förteckning av fler produkter som fabriken tillverkar.

Produktblad med trädgårdsmöbler som tillverkades i Glömsta fabrik.

Arbetsblad

Sida 1: elevarbetsblad

Sida 2: källmaterialet

Arbetsblad-Glomsta-fabrik.pdf

Tillbaka till artikeln

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2024-02-28
Uppdaterad: 2024-03-13