Lärarmaterial

Folk på fabrik

Industrialisering Nacka
Tillhör artikel: Folk på fabrik
Arbeta med tendens och historiebruk kopplat till artikeln ”Folk i fabrik”.

Källans tendens

Den historiska källan till kunskap om personerna i artikeln är Atlas Diesels personaltidning. Låt eleverna resonera om källans tendens genom att:

 1. Försöka fastställa källans syfte. Varför hade Atlas Diesel en personaltidning? Frågan kan vara svår för många och då kan resten av samtalet utgå från ett färdigt påstående, t.ex. ”Personaltidningens syfte var att de anställda skulle trivas bättre på fabriken, känna stolthet över sitt jobb och därför arbeta bättre och protestera mindre.”
 2. På vilket sätt påverkar syftet med tidningen trovärdigheten? Som stöd för samtalet kan eleverna ta ställning till olika förslag om hur källan kan användas.
 • Källan kan användas för att ta reda på om personalen behandlades väl.
 • Källan kan användas för att ta reda på hur företaget tog hand om sin personal.
 • Källan kan användas för att ta reda på vilka olyckor och skador som var vanliga i arbetet.
 • Källan kan användas för att ta reda på vem som arbetat på fabriken.
 • Källan kan användas för att ta reda på hur folk klädde sig på den tiden?
 • Källan kan användas för att ta reda på hur människor såg på kvinnligt och manligt på den tiden.

Historiebruk

En av reflektionsfrågorna under artikeln ber eleverna att värdera Kulturhuset Dieselverkstadens användning av historia när de uppkallat sina arbetsrum efter de fabriksanställda. Underlätta för eleverna att ta ställning genom att låta dem välja titta på meningarna nedan. Vilka argument kring historiebruk kan man bygga på dem?

Uppgiften kan också användas för att utvärdera eleverna förmåga att resonera om historiebruk. Hur väl de motiverar sina påståenden och nyanserar resonemangen blir då avgörande.

 • Rummen är uppkallade efter både män och kvinnor.
 • Personernas namn används efter deras död, utan att de kan påverka det.
 • Det kan verka roligare än vad det var att arbeta på fabrik.
 • En del egenskaper som nämns är negativa.
 • Personernas efterlevande kan vara stolta eller skämmas över sina släktingar.
 • Vi vet inte allt om personerna, de kan ha begått brott, varit nazister eller mobbare.
 • Personerna godkände en gång i tiden att vara med i personaltidningen.

Svartvitt foto av en fabrikshall där män arbetar vid maskiner med drivremmar som går upp i taket.

Tillbaka till artikeln

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-09-15
Uppdaterad: 2023-09-15