Lärarmaterial

Uselt boende på Ekebyhov

Demokratisering Om du hade levt förr Ekerö
Tillhör artikel: Uselt boende på Ekebyhov
Den här lärarvägledningen ger förslag på hur eleverna kan arbeta med det historiska källmaterialet utan att första ha läst artikeln.

Arbeta som en historiker

Låt eleverna undersöka källorna och rekonstruera konflikten om arbetarbostädernas standard på Ekebyhov. Detta arbetssätt förutsätter att eleverna tar del av artikeln först efter att själva gjort det historiska detektivarbetet. I artikeln får de då bekräftat att de lyckats och får hjälp att stänga eventuella kunskapsluckor.

Ett förslag på upplägg är att olika grupper av elever sätter sig in i var sin källa för att sedan presentera för klassen vad de kommit fram till, exempelvis:

 • När är källan ifrån?
 • Vem är avsändare?
 • Vem är mottagare?
 • Hur har källan uppstått?
 • Vad är källans syfte?
 • Vilka intressen har den som skrivit dokumentet?
 • Vilka obesvarade frågor har gruppen om källan?

I nästa steg kan tvärgrupper eller hela klassen gemensamt arbeta vidare.

 • Vilka säkra slutsatser kan ni dra om standarden i lägenheten efter att ha jämfört källorna?
 • Vilka källor stödjer varandra?
 • Är källorna beroende av varandra?
 • Vilken historisk kunskap kan vi få från dessa källor?
Källmaterial som PDF för utskrift

Filen innehåller alla de fyra källorna från artikeln.

Ekebyhov-arbetarbostad.pdf

Extra undersökningar

Ytterligare en källa som vittnar om bristerna i bostadsstandarden kan användas som underlag för examination, extra träning eller repetition. Hälsovårdsnämndens årsberättelse här intill bekräftar förekomsten av låg bostadsstandard och pekar ut bostäder inom jordbruket som extra eftersatta. Eleverna kan undersöka källan med hjälp av de källkritiska frågorna om närhet beroende och tendens och mer specifikt undersöka om källan stödjer någon av de tidigare källorna, eller talar emot dem. Nedan redovisas några slutsatser som eleverna kan dra.

Närhet i tid

Källan handlar om ungefär samma tid men är upprättad några år efter de andra källorna och bekräftar att låg bostadsstandard var ett problem även tre år senare.

Närhet i rum

Källan handlar om samma plats, Ekerö kommun men säger inget specifikt om arbetarbostäderna på Ekebyhov.

Beroende

Uppgifterna i källan bygger inte på de andra källorna eftersom den är en årsberättelse bara för år 1950. För att kunna konstatera att problem existerar så bör källan stödja sig på inspektioner som hälsovårdsnämnden gjort det aktuella året.

Tendens

Källan är en officiell skrivelse som har till uppgift att objektivt redovisa vad som har gjorts under året. Hälsovårdsnämnden kan ha intresse av att framhålla att den gjort ett bra arbete med många inspektioner. Det är också tänkbart att myndigheten kan ha varit intresserade av att visa att det finns många problem kvar att åtgärda, för att på så sätt skydda sin verksamhet och dess budget.

Det är rimligt att betrakta uppgiften om problem inom jordbrukets bostäder som trovärdig. Att sådana problem tidigare har funnits bekräftar de andra källorna.

Ett dokument skrivet med skrivmaskin.

Tillbaka till artikeln

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-11-02
Uppdaterad: 2023-11-09