Lärarmaterial

Alla tjejer jobbar på fabrik. Eller?

Industrialisering Nynäshamn
Elevuppgift för reflektion över källanvändning och industrialiseringens könsrollsmönster.

Vad berättar källorna?

Fotografierna och det vi vet om människorna på bilderna ger oss information om livet på 1920-talet. Vad kan vi ta reda på om historien med hjälp av de här bilderna? Markera vilka av följande påståenden som bilderna stödjer. Det finns ett arbetsblad till uppgiften i word- och pdf-format som kom kan användas digitalt eller skrivas ut.

  • Det jobbade bara kvinnor på fabriken.
  • Barnarbete var tillåtet på 1920-talet.
  • Det var ovanligt med kvinnliga chefer.
  • Kvinnor och män hade ofta olika arbetsuppgifter.
  • De anställda hade bra arbetsvillkor.
  • Det var ganska dåligt betalt i fabriken.
  • Det är värdefullt att veta vad personer på bilderna heter för att kunna vara källkritisk.
Arbetsblad

Arbetsbladet är i word-format. Dela ut det digitalt eller skriv ut.

Arbetsblad-Telefabriken-i-Nynashamn-1.docx Arbetsblad-Telefabriken-i-Nynashamn.pdf
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2022-12-13
Uppdaterad: 2023-01-10