• Hem
  • Företagskällan

Företagskällan

På skolsajten Företagskällan (www.foretagskallan.se) har vi på företagsarkivet Centrum för Näringslivshistoria samlat ett omfattande ekonomisk-historiskt skolmaterial i form av färdiga lektionsförslag och lektionsplaner, strukturerat för att användas i undervisning. Materialet är gratis och består av fördjupande artiklar, fotografier, filmer och poddar.

Materialet är kopplat till Gy11 och passar utmärkt för samarbetsprojekt över ämnesgränserna, till exempel företagsekonomi, svenska, engelska, historia, samhällskunskap och de estetiska och naturvetenskapliga ämnena. Ämnesintegrering och entreprenörskap är något som Gy11 särskilt framhåller i de nya kursplanerna.

Vi välkomnar alla att besöka Företagskällan eller boka fysiskt eller digitalt studiebesök i våra arkivlokaler i Stockholm eller Uppsala. På plats kan eleverna se hur ett arkiv fungerar eller få lektioner i källkritik, källmaterialsökningar samt föreläsningar och vägledning i allmän företagshistoria och entreprenörskap.

Företagskällan är ett samarbete mellan företagsarkivet Centrum för Näringslivshistoria och Förening Företagens historia i Uppsala län. Skolmaterialet har tagits fram utifrån de företagsarkiv som vi hanterar i Uppsala respektive Stockholm.

Kontakt

Är du intresserad? Kontakta arkivpedagog Anahi Davila anahi.davila@naringslivshistoria.se

Företagskällan. Berättar näringslivets historia
Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-02-22
Uppdaterad: 2023-02-24