Bilden av Sigtuna

Okategoriserade Sigtuna
Den här bilden av Sigtuna är från 1600-talet. Men såg stan verkligen ut så här?

Vad visar bilden?

På bilden ser vi ett landskap med byggnader och ruiner som brer ut sig över böljande kullar. Till höger syns ett högt klocktorn. Lite längre bort finns vatten där små skepp och båtar seglar. På andra sidan vattnet tar ett bergsliknande landskap vid. Om du kikar noga kan du se små människor bland byggnaderna i förgrunden. Att människorna är så små gör att vi får en känsla för byggnadernas storlek.

Du kan läsa vad byggnaderna och ruinerna heter genom texterna på latin som är skrivna intill. Bilden visar fler kyrkor och byggnader än vad som finns idag. Låt oss titta närmare på dem.

Ett kopparstick över staden Sigtuna med kyrkoruiner, sjön i bakgrunden och kala berg bortom vattnet. En utsmyckad skylt bär ordet SIGGTVNA.

Sigtuna i slutet av 1600-talet. Plansch ur Suecia Antiqua.

Kyrkorna på bilden

  1. Tempel S. Erici. Antagligen en påhittad ruin, namnet finns inte i en enda historisk källa.  
  2. Tempel S. Bartholomei. Antagligen påhittad. Enligt en källa fanns det fler kyrkor på 1100-talet, men det är inte troligt att ruinerna skulle vara så här stora på 1600-talet.
  3. Tempel S. Olai. Sankt Olofs kyrkoruin finns idag och står innanför Mariakyrkans kyrkogårdsmur. Byggdes i slutet av 1000-talet och blev ruin efter reformationen.
  4. Monast. S. Dominic. Idag kallad Mariakyrkan. Sigtuna stads äldsta byggnad som fortfarande används. Kyrkan stod klar 1247 och byggdes av dominikanerorden som höll till i Sigtuna i ca 300 år. Den är en av Sveriges äldsta tegelbyggnader.
  5. Tempel S. Laurenti. Sankt Lars kyrkoruin. En del av tornet finns kvar än idag. Kyrkan byggdes på 1100-talet och blev ruin på 1600-talet.
  6. Tempel Nicolai. Sankt Nicolai kyrkoruin som idag ligger under jord vid nedanför Klockbacken, nära Prästgatan.
  7. Tempel D.. Peter. Sankt Pers kyrkoruin är idag Sigtunas största ruin och står i slutet av Prästgatan på en höjd. Forskarna tror att den har varit kungens kyrka.

Ett kalt landskap

Bilden visar inte särskilt många träd och skogar jämfört med idag. Det kan faktiskt stämma att det var så. Arkeologer menar nämligen att på medeltiden hade Sigtunas invånare huggit ner mycket av skogen. De behövde mycket trä för att bygga och underhålla alla trähus. Trä användes också till verktyg, vägmaterial och bränsle till hus och smedjor. När bilden gjordes hade Stockholm tagit över Sigtunas roll som centrum för kungens makt, men antagligen behövdes fortfarande en hel del trä.

Träd med hög status

De träd som syns i bilden kan också berätta något för oss. Till höger står en ek. Ekar var kungens ägodelar och hade stor betydelse eftersom de användes till att bygga stridsskepp. Det var förbjudet för vanliga människor att hugga ner en ek utan tillstånd.

De smala träden liknar enar men också cypresser som är vanliga i södra Europa. De får bilden att likna andra europiska bilder och visa att Sverige inte alls var ett isolerat land i norr utan hörde hemma bland de europeiska stormakterna.

Bilden visar sju kyrkor. Vissa är ruiner.
Fakta om ”Suecian”
Bilden från Sigtuna ingår i den samling planscher som kallas Suecian. Den heter egentligen ”Suecia antiqua et hodierna.” Det är latin och betyder ”Det forna och nuvarande Sverige” Man kan säga att det var en sorts mycket lyxig coffee table bok för sin tid.

Tanken med verket var att visa upp svenska sevärdheter och göra dem kända utomlands, ett sätt att marknadsföra Sverige och visa på att vi hade en rik kultur under stormaktstiden.

 

Samlingen består av 353 planscher av städer, fornminnen, slott och herrgårdar.

 

Arkitekten Erik Dahlberg började arbetet år 1660. Han reste runt och tecknade av olika platser. Sedan anställde han de bästa personer han kunde hitta som kunde gravera, alltså rista i kopparplåtar så att det blev ett original som kunde användas för att trycka flera exemplar av bilderna.

 

Arbetet drog ut på tiden. Först år 1716 gick verket i tryck. Många bilder är mer imponerande än vad som stämde med verkligheten, men för att bedöma det behöver man titta på varje plansch och jämföra med dåtidens ritningar.

 

Innan Erik Dahlbergs stora verk fanns inte många bilder av Sverige. Hans planschverk fyllde därför en lucka, och även om många bilder innehåller överdrifter så är en sak säker. Det visar på hur de som hade makten ville visa upp landet under den här tiden.

Frågor om innehållet: lanskallan.kultur@regionstockholm.se
Publicerad: 2023-12-04
Uppdaterad: 2023-12-22

Fundera och samtala

  1. Finns det något idag som liknar bildsamlingen där Sigtunabilden ingick?
  2. Känner du till andra exempel på när någon vill berätta hur bra något är genom att poängtera att det har funnits länge?
  3. Kan bilden säga något om det förflutna även om den inte visar Sigtuna som ett fotografi skulle ha gjort?

Quiz om bilden av Sigtuna

Testa dig själv!

Starta quizet

Fler teckningar och målningar i Länskällan

En svartvit affisch med ett stort träd. På vardera sida står en man i silhuett, en vattnar och den andra planterar ett träd. Texten lyder: Ekebyhofs plantskola, Stockholm 2
Ekerö 1900
Tre tecknade bilder där samma figur med keps och scarf arbetar med olika maskiner.
Nacka 1951
Män och kvinnor sitter runt ett bord som lyses upp av en ensam lampa. En kvinna läser ur en bok.
1900 – 1907
Norrtälje
Vykortet har en tecknad bild som visar två hotellbyggnader och badhuset på vattnet. En segelbåt passerar i förgrunden och röken från en ångbåt skymtar bakom holmarna.
Nynäshamn